Covid -19

Uw afspraak in onze praktijk kan doorgaan!

Pas in de vragenronde van de algemene Corona-update kwam de mondzorg aan bod. Al enkele weken hebben wij als beroepsgroep, in overleg met het RIVM, er vrijwillig voor gekozen enkel spoedzorg te verzorgen. Het OMT (Outbreak Management Team) van de overheid heeft inmiddels geadviseerd ook de reguliere zorg te hervatten. Uiteraard met de nodige aanvullende maatregelen die wij in onze praktijkvoering hebben doorgevoerd. Buiten de Hygiënemaatregelen die wij al jaren voeren omtrent desinfectie, sterili9satie en het gebruik van handschoenen, mondkapjes en andere disposables, dragen wij gezichtsmaskers en hebben wij onze werkwijze volgens richtlijnen van het RIVM verder aangescherpt.

Voor u als patiënt heeft dit ook enkele consequenties:

Wij vragen u:

 •  Gelieve een mondkapje te dragen
 • Indien mogelijk zonder begeleiding te komen
 • Uw handen te desinfecteren bij binnenkomst
 • Kom niet te vroeg en niet te laat
 • U kunt geen gebruik maken van de parkeerkaart, u kunt u auto parkeren in de omliggende blauwe zones

Behandeling kan onverlet doorgang hebben, maar heeft echter wel enkele restricties. Wij zetten tandheelkundige zorg tijdelijk uit of verwijzen u door naar een COVID-19 centrum voor spoedgevallen indien:

 • U of één van uw gezinsleden is gediagnostiseerd met COVID-19 of heeft hier symptomen van (koorts, verkoudheid, hoesten/niezen, keelpijn)
 • U heeft < 2 weken gelden COVID-19 gehad of zit in thuisisolatie

Patiënten die in één van onderstaande categorieën vallen behandelen wij voor spoed of zorg die, indien onbehandeld tot spoed kan leiden:

 • Ouder dat 70 (met uitzondering prothetisch werk)
 • Chronische luchtweg – en longafwijkingen
 • Diabetes mellitus
 • Ernstige nieraandoeningen
 • Hooikoorts
 • Verminderde weerstand door een medicatie tegen auto-immuunziekten, orgaantransplantatie, hematologische aandoeningen
 • Chemotherapie en/of bestraling
 • Hartaandoeningen