Behandeling / Kinderen

Het is goed wanneer kinderen vanaf 2,5 jaar regelmatig de tandarts bezoeken.

Vanaf zes jaar starten we met het Q-Preventieplan:

• Het sealen van de kiezen.
• Een fluoridebehandeling bij elk consult.
• Regelmatige röntgenfoto’s om de groei van het gebit
te volgen.
• Controle op de mondhygiëne, zo nodig met voorlichting
en instructies.
• Controle van de gebitsontwikkeling na doorbraak van
blijvende tanden en kiezen. Zo nodig wordt voor
gebitsregulatie verwezen naar een orthodontist.